Zásady spracovania osobných údajov

uplatňované spoločnosťou BODY CENTRUM, s.r.o. na základe Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR)

1. Údaje správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť BODY CENTRUM, s.r.o., DIČ CZ26215420, so sídlom Nebovidy 165, Česká republika, PSČ 66448, kontaktná tiež na adrese prevádzky Vodní 16, CZ-60200 Brno, e-mail info@bodycentrum.cz.

2. Aké osobné údaje spracovávame

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri objednávaní tovaru, návšteve našich webových stránok, prihlásenie k odberu obchodných informácií a ďalej údaje, ktoré ste nám zaslali elektronickou cestou, oznámili pri osobnej návšteve v našej prevádzke, prípadne telefonicky. Najčastejšie sa jedná o nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefón, IP adresa, ev. fotografie z propagačných akcií, súťaží a prezentácií.

3. Použitie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame na základe právnych základov. Jedná sa predovšetkým o plnení uzavretej zmluvy a plnenie povinností súvisiacich s vedením účtovnej a daňovej evidencie. Ďalej je používame na marketingové účely, pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov, zasielanie informácií o pripravovaných akciách, prípadne k zasielanie ďalších informácií, ku ktorých odoberanie ste sa u nás prihlásili. Ďalej ich môžeme používať na vylepšovaní našich webových stránok, prispôsobovanie ich obsahu (súbory cookies), ku spracovávanie výsledkov ankiet, súťaží, promoakcií pod.

4. Kto má k osobným údajom prístup

Osobné údaje odovzdávame iným spracovateľom predovšetkým preto, aby sme mohli splniť naše vzájomné záväzky. Ide o subjekty, ktoré sa podieľa na dodanie nášho tovaru a služieb, zaisťujúce prepravné služby, realizáciu platieb, účtovné a daňové služby. Ďalej ide o poskytovateľa účtovného softvéru, prevádzkovatelia ponúkajúci prevádzku a integritu nášho webu a e-shopu a vykonávatelia marketingové a analytické služby týkajúce sa návštevnosti našich webov a prispôsobovania ich obsahu.

Prehlasujeme, že sme prijali všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov, zabezpečenie dátových úložísk, rovnako ako úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup iba nami poverené osoby. Osobné údaje neposkytujeme mimo EÚ.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a zákonom stanovenú archivačnú lehotu týkajuce sa účtovnej evidencie. Spravidla sa jedná o dobu 10 rokov, prípadne podľa expirácie vášho súhlasu, ak bol udelený.

6. Práva súvisiace s ochranou osobných údajov

Za podmienok stanovených Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) máte právo:

  • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • na opravu svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie,
  • na vymazanie svojich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
  • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
  • na prenositeľnosť svojich osobných údajov podľa čl. 20 GDPR,
  • odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v článku 1. týchto zásad,
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

Tieto zásady sú platné od 31.8.2018

X

Súbory cookie používame na zabezpečenie správneho fungovania a bezpečnosti našich webových stránok a na to, aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepší používateľský zážitok. Kliknutím na "Prijať všetky cookies" súhlasíte s používaním týchto súborov cookie na účely reklamy a analýzy. Viac informácií nájdete v Prehlásení o cookies.

Prijať všetky cookies
Nastaviť preferencie